• sila

Regatta.lu Zero Waste Challenge - wëssenschaftlechen Beach clean-up

Updated: May 12, 2019

Niewend dem Beach clean-up gouf et awer och nach de wëssenschaftleche Beach clean-up.


Hei hate Merite Jeunesse Schüler sech am Virfeld vill Méi gemaach an sech zesumme mat de Wëssenschaftler vun der Uni Exceter an England am Detail mat dem wëssenschaftleche Protokoll ausernee gesat, deen sinn duerno och op der Plage ëmgesat hunn.


A 5 Gruppen opgedeelt hunn waren si jeeweils responsabel vun enger Linn, wou si eng Equipe vu Schüler, awer och vun interesséierten Erwuessenen, dirigéiert hunn.


Ons Nowuess-Wëssenschaftler hunn ganz minitieuse esou Echantillone vun der Plage agesammelt. Dëse Sand gëtt herno am Laboratoire an England op Micro- an Nanoplastiken analyséiert. Mir mussen ons elo nach e puer Méint gedëllege bis mer Resultater hunn.


E spezielle Merci un de Staatslabo, deen ons Material zur Verfügung gestallt huet, esou wei dem Fonds national de la recherche fir seng finanziell Ënnerstetzung.


Zero Waste wëssenschaftlech Beach clean-up. Merci (c) Serge Courtois fir des Dronenopnahm vun der Aktivitéit

Préparatiounen laafen op HéichtourenEn Deel vum wëssenschaftlechen Team (c)Claude Christnach

Merci dem Fonds national de la recherche fir seng finanziell Ënnerstëtzung.

©2016 by sila.lu